Bedrijfsresultaat verbeteren op de langere en zeer korte termijn

19 april 2017

Het is belangrijk om een  duidelijk strategisch plan te hebben voor uw bedrijf. Fosfaat Compass geeft inzicht in welke keuzes u kunt maken en in welk effect deze resulteren op de hoeveelheid melk die geleverd kan worden. Daarnaast geeft de kritische koe-tool een actueel overzicht van de individuele koe prestatie. Dit overzicht maakt duidelijk welke koeien binnen de veestapel het hoogste voersaldo genereren en welke koeien een te laag saldo hebben. Beide helpen om het bedrijfsresultaat te verbeteren.

Fosfaat Compass

Een langere termijn visie bepalen is alleen mogelijk als verschillende scenario’s worden doorgerekend. Fosfaat Compass berekent op zeven management maatregelen de effecten door van de potentiële geleverde melk binnen vastgestelde fosfaatrechten voor het bedrijf.

Deze management maatregelen zijn:
  1. Verhogen melkproductie per koe
  2. Verbeteren vruchtbaarheid
  3. Minder jongvee aanhouden
  4. Ruwvoerkwaliteit verbeteren
  5. Droogstand verkorten
  6. Afkalfleeftijd vaarzen verlagen
  7. Fosfor opname via het rantsoen verlagen

Maatregelen die passen in de bedrijfssituatie kunnen worden ingezet en worden gevolgd in de tijd. Doordat de maatregelen productie verruimend zijn, kan meer melk worden afgeleverd en dus meer inkomsten worden gegenereerd.
In figuur 1 staat een voorbeeld van een bedrijf dat meer melk kan leveren binnen de fosfaatrechten van het bedrijf.

De kritische koe

Voor de korte termijn is het ook noodzakelijk om inzicht te hebben in de koe prestaties. Een overzicht van de  individuele koesaldo’s per koe per dag maken duidelijke welke koeien voldoende saldo genereren op het bedrijf en welke koeien ondermaats presteren.
Op basis van de actuele melkproductie van de koe wordt de melkopbrengst berekend. De dagkosten van het rantsoen van de betreffende koe wordt vastgesteld aan de hand van de opname (afhankelijk van het lactatiestadium) aan ruwvoer en krachtvoer(-achtigen). Vervolgens kan het saldo nog worden gecorrigeerd voor de (eventuele) mestafzetkosten en de opfokkosten op het bedrijf. Tenslotte krijgen de koeien een rangorde van het hoogste naar het laagste saldo en worden de ‘kritische – koeien’ in de veestapel onderaan in de lijst gezet. 

Naast het saldo worden ook de andere gegevens van de koeien weergegeven, zoals lactatienummer, lactatiedagen, verwachte kalfdatum (dagen open), celgetal, melkproductie, gehalten, ISK (Individuele Standaardkoe) en lactatiewaarde.

Op basis van saldo en alle koegegevens is het gemakkelijker te bepalen welke koe geld verdient op het bedrijf en welke feitelijk geld kost. Progressiever ruimen van koeien binnen de veestapel geeft een gemiddeld hoger saldo per koe. Zodra de vervangende koe of vaars een hoger saldo per koe realiseert, stijgen de inkomsten op het bedrijf. 
Een grafische weergave in figuur 2 geeft ook duidelijk weer welke koeien per lactatiefase de kritische koeien op het bedrijf zijn.
Gerelateerde onderwerpen: