Hogere grasopbrengst met GrasPlus start

02 januari 2018

Onderzoek toont aan dat een gedeelde Stikstof gift een positief effect heeft voor de opbrengst en kwaliteit van de 1e snede.  Onze vernieuwde GrasPlus Start geeft een gewenste startgift aan Stikstof en extra zwavel voor een vlotte beginontwikkeling. Het hoge aandeel Ammonium Stikstof van deze meststof en het delen van de Stikstofgift beperkt het uitspoelingsrisico!

We adviseren om begin maart 150 kg van onze nieuwe GrasPlus Start meststof te strooien. In de 2e helft van maart kan dan drijfmest worden aangewend. Begin april strooit u vervolgens met de passende GrasPlus meststof ca. 150-250 kg per hectare als 2e stikstof gift. De hoogte van de 2e stikstof gift is mede afhankelijk van de verstrekte hoeveelheid drijfmest en de gewenste grasopbrengst bij het maaien! Met ons Optigras programma adviseren we u hier graag over.

Een gedeelde kunstmest gift in het voorjaar zorgt voor een gewenste startgift aan voeding van het lente gras om de begin groei in maart te stimuleren. De 2e kunstmest gift, begin april, zorgt voor een passende aanvulling met stikstof en zwavel om een betere droge stof opbrengst te realiseren met een plus op de ruw eiwit kwaliteit van de 1e snede. Onderstaande tabel geeft het resultaat weer van een drietal bemestingsobjecten. GrasPlus 14000 geeft het zwavel effect weer t.o.v. KAS van een eenmalige gift; de derde kolom geeft een plus aan van een gedeelde stikstof gift!

Lees meer over GrasPlus Start en het onderzoek op onze kennisbank.
Maak nu gebruik van de vroegkoopactie: Voor vroege bestellingen en bij levering in week 8 en 9 ontvangt u extra korting van € 0,70/ 100 kg. Voor week 10 en 11 geldt een korting van € 0,30 / 100 kg. Bestel nu via 0318-675 430 en maak gebruik van deze vroegkoopkorting