Fosfine in scheepsladingen tarwe

Simon de Ridder

13 augustus 2021

De drie binnenvaartschepen met tarwe, waarbij in de lading een te hoog gehalte aan fosfine is aangetroffen, zijn op woensdag 11 augustus aangemeerd bij HEBO Maritiemservice in Lelystad.

Update vrijdag 20 augustus

De Heus Voeders is nog steeds in gesprek met gespecialiseerde partijen om de lading van de schepen op een veilige en verantwoorde manier over te slaan. Dit vraagt iets meer tijd dan verwacht omdat verschillende overheidsorganisaties achtereenvolgens toestemming moeten geven voor het opgestelde plan van aanpak. Daarom kunnen we op dit moment nog geen uitsluitsel geven over het moment waarop de tarwe kan worden overgeslagen. Wij verwachten in de loop van volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven. Het veilig en verantwoord oplossen van deze situatie, voor alle betrokkenen, krijgt van ons alle aandacht en zorg.

Eigen veiligheidsprocedures hebben gewerkt

Medewerkers van De Heus Voeders dragen bij het lossen van schepen standaard een fosfinemeter, om de eventuele aanwezigheid van fosfine op tijd vast te stellen. Bij de loswerkzaamheden van één van deze binnenvaartschepen, op 27 juli bij De Heus Voeders in Utrecht, is de fosfinemeter afgegaan. Wij hebben vervolgens de schippers, in verband met hun persoonlijke veiligheid, verzocht hun schepen te verlaten en de hulpdiensten ingeschakeld. Wij zijn opgelucht dat onze voorzorgsmaatregelen hebben gewerkt en dat zich geen persoonlijke ongevallen hebben voorgedaan. Wij benadrukken dat fosfine regelmatig wordt toegepast bij het beschermen van grondstoffen, voor zowel de diervoeder- als de levensmiddelenindustrie.

Pers gerelateerde vragen?

Simon de Ridder

Hoofd Marketing & E-business