Beheersen mestproductie en invoering fosfaatrechten

07 december 2016

Door de afgesproken invoering van fosfaatrechten per 1 januari 2018 is er extra aanleiding om efficient met de toegekende fosfaatrechten om te gaan.

Beperkte fosfaatruimte

U hebt beperkte fosfaatruimte waarbinnen u zoveel mogelijk melk wilt produceren. De Heus heeft middels de Fosfaatcompass de kennis om u te helpen, middels zeven managementmaatregelen, hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Lees meer over deze zeven managementmaatregelen in de kennisbank 'Optimaliseren bedrijfsvoering met FosfaatCompass'.