Home / Actievoorwaarden Fotowedstrijd

Actievoorwaarden Fotowedstrijd

Actievoorwaarden ‘Power’ Fotowedstrijd De Heus

Hier vindt u de actievoorwaarden die betrekking hebben op De Heus ‘Power’ Fotowedstrijd 2017

Deelname

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “De Heus ‘Power’ Fotowedstrijd 2017”
 • Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van 20 juli 2017 t/m 27 juli 2017 2017. Op https://1.shortstack.com/htr1kF zijn de inzendingen zichtbaar die meedingen naar de vakjuryprijs en is alle informatie over de actie te lezen.
 • Deelname aan deze actie staat open voor iedereen (amateur en professional), met uitzondering van medewerkers van De Heus Voeders B.V. (hierna: ‘De Heus’).
 • Deelname is alleen mogelijk binnen de gestelde actieperiode.
 • Deelname aan de actie is vrij en gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar de actiewebsite zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Deelname aan deze actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.
 • Deelname is mogelijk door middel van het uploaden van een foto op https://1.shortstack.com/htr1kF
 • De foto's dienen bij voorkeur gemaakt te zijn in Nederland
 • Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto veranderd alsmede het samenvoegen van foto’s of het maken van collages is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan.
 • De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. De Heus is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s). De inzender geeft De Heus d.m.v. inzenden toestemming om de foto(’s) in de inbeeld app, online of in offline publicaties van De Heus te publiceren
 • Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
 • Pornografisch-,sexueel-, gewelddadig-,en/of aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of verwijderd. De jury houdt zich het recht voor te allen tijde fotomateriaal te weigeren en/of van de website de website https://1.shortstack.com/htr1kF te verwijderen. Alle eventueel hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van inzender.

Speelwijze

 • Via de website https://1.shortstack.com/htr1kF kunt u binnen de aangegeven periode foto’s uploaden welke meedingen naar de vakjuryprijs. De foto kan na plaatsing niet meer worden gewijzigd. Maak een account aan d.m.v. uw naam en e-mailadres in te vullen.
 • Iedere deelnemer mag maximaal drie foto’s inzenden.
 • Alle inzendingen worden beoordeeld voor de vakjuryprijs. Deelnemers die in ogen van de vakjury - bestaande uit medewerkers van De Heus - de mooiste, beste of meest impactvolle foto insturen, komen in aanmerking voor de te vergeven prijs (zie Uitkering prijs).
 • Uit alle ingezonden foto’s selecteert de vakjury tien foto’s, waarvan door de jury drie als winnaar bestempeld wordt.
 • De foto’s van de winnaars worden gepubliceerd binnen het netwerk van De Heus (print en online), inclusief naamsvermelding.

Uitkering prijs

 • De winnaars van de prijzen worden op 28 juli 2017 bekendgemaakt.
 • De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld via het aangegeven e-mailadres of telefoonnummer
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

Aansprakelijkheid

 • De Heus, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 • De Heus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 • De Heus is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen.

Slotbepalingen

 • De Heus kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de actie ook op ieder moment (tussentijds) beëindigen.
 • Alle auteursrechten op de inhoud van de website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan De Heus.
 • De Heus en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar.
 • De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand van De Heus en zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de De Heus ‘Power’fotowedstrijd. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
 • Door deel te nemen aan de De Heus ‘Power’fotowedstrijd wordt toestemming gegeven aan De Heus om persoonsgegevens te verwerken en informatie toe te zenden over producten en/of diensten van De Heus. Om de toezending van deze informatie stop te zetten, kan contact worden opgenomen met De Heus.
 • Door deel te nemen aan de De Heus ‘Power’fotowedstrijd wordt ingestemd met deze voorwaarden en de verplichting om deze voorwaarden te volgen. Indien een situatie zich voordoet waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist De Heus.